Goede Doel

Happy Family Life wil opvoeden voor een hoger doel: een maatschappelijke bijdrage leveren voor een betere toekomst voor kinderen. Derhalve koos ze er voor het goede doel Cordaid Kinderstem waar Isa Hoes ambassadeur van is. “Niet toevallig dat Isa en ik door middel van dit boek met elkaar zijn verbonden. Ze heeft de CD ingesproken bij het boek en is ambassadeur van Cordaid Kinderstem. Een organisatie die zich inzet om kinderen in sloppenwijken weer zo snel mogelijk in een gezinssituatie terug te plaatsen, waar ze weer veilig zijn en mogen leren”.

Actrice Isa Hoes is ambassadeur van het fonds Cordaid Kinderstem.

Isa Hoes: “Als ik aan kinderen denk, denk ik aan hun onschuld, blijdschap, na├»viteit maar vooral hun onbezorgdheid. Kinderen hebben wat mij betreft recht op een zo zorgeloos mogelijke toekomst. Kinderen moeten kind kunnen zijn om contact te maken met hun dromen en wensen. Cordaid Kinderstem en Happy Family Life sluiten daar beide mooi bij aan”. Kijk en luister wat Isa zegt over de verbinding tussen Cordaid Kinderstem en Opvoeden vanuit het Hart.

Cordaid Kinderstem is het eerste fonds dat zich uitsluitend richt op kinderen in sloppenwijken. Wereldwijd wonen 1 miljard mensen in sloppenwijken, waarvan 100 miljoen kinderen. Als we niets doen is dat aantal over dertig jaar verdubbeld. Door onder meer opvang van straatkinderen, onderwijs en vaktraining probeert Cordaid Kinderstem kinderen in sloppenwijken weer een kans te bieden op een goede toekomst.

Happy Family Life wordt in z’n geheel een “concept for a brand new world”, waarmee gezinnen nieuwe middelen krijgen om gelukkig te leren, groeien en leven. En Opvoeden vanuit het Hart is de eerste bouwsteen die hier een bijdrage aanlevert.